Wat is nu eigenlijk een verzekering?

Verzekeringen zijn overeenkomsten tussen een verzekeringnemer en een verzekeringsmaatschappij. Daarbij is het de opzet dat de verzekeringnemer het risico dekt die hij kan oplopen ten gevolge van bijvoorbeeld een aanrijding met de auto of stormschade aan huis.

Overeenkomsten

Verzekeringen zijn overeenkomsten die altijd worden gesloten tussen een verzekeringnemer en verzekeraar. De verzekeraar ontvangt premie en zal bij de schade een bedrag uitkeren zoals dat in de overeenkomst omschreven staat.

Soorten verzekeringen

Er zijn veel verschillende soorten verzekeringen die je met een verzekeraar kan aangaan. Het is raadzaam om met vaste regelmaat al je verzekeringen goed te bekijken. Dit om er zeker van te zijn dat je niet bent onderverzekerd of over verzekerd.

Veilig stellen vermogen

Schadeverzekeringen dienen om het vermogen van de verzekering nemer te beschermen. Dit vermogen kan op verschillende manieren worden verzekerd. Denk hierbij aan een auto-, opstal-, inboedel-, zorg-, aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering. De normale tijdsduur waarvoor een dergelijke verzekering geldt, is een jaar waarbij de verlenging tijdig vooraf wordt doorgegeven. Contracten die met stilzwijgen worden verlengd mag volgens de wet niet meer sinds 1 januari 2010. De opzegging is tegenwoordig na de eerste verlenging maximaal een maand.

Sommenverzekering

Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een levensverzekering. Een sommenverkering zal een van tevoren afgesproken bedrag uitkeren als het vooral zich voordoet.

Andere ook veel afgesloten verzekeringen

Naast de genoemde verzekeringen zijn er ook nog de ongevallenverkeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Er zijn zo veel verschillende soorten verzekeringen dat je er goed in moet verdiepen wil je alles goed op een rijtje kunnen zetten.

De onafhankelijke verzekeraar

Wil je een onafhankelijke verzekering afsluiten? Dan kan je aan diverse partijen denken. Ik heb een hele goede ervaring met Independent Insurances. Zij zorgen ervoor dat u een betrouwbare verzekering kan afsluiten, die het beste past bij uw wensen en eisen.