Inboedelverzekering

U kunt uw inboedel dekken tegen schade als gevolg van onder andere brand, diefstal en vandalisme door middel van een inboedelverzekering. Welke schades precies gedekt worden zijn afhankelijk van uw verzekeraar.

Inboedel en verzekerde waarde

Onder de inboedel kunt u denken aan alles wat niet vast aan uw huis zit, oftewel alles wat u eventueel zou kunnen verhuizen. Denk bijvoorbeeld aan kleding, apparatuur, decoraties en meubels. Voor uw inboedel dient u een verzekerde waarde te kiezen, dit is vaak heel lastig. U moet denken wat als u hele huis in brand opgaat wat u aan spullen nieuw zou moeten kopen, dit is de verzekerde waarde. Echter wanneer u een te hoge verzekerde waarde opgeeft is dit zinloos, u krijgt maximaal de werkelijke waarde vergoed.

Als u van de verzekeraar zelf de keuze krijgt om de verzekerde waarde in te schatten dan zal bij brand wel de ingeschatte waarde vergoed worden, ongeacht de werkelijke waarde. Ook dient u rekening te houden met het feit dat doorgaans de waarde van uw inboedel zal stijgen en dat door inflatie de waarde ook nog eens stijgt. Om dit tegen te gaan kunt u een verzekeraar kiezen die indexatie biedt, hierdoor wordt de verzekerde waarde automatisch elk jaar met een bepaald percentage verhoogd.

Soorten inboedelverzekeringen en verzekeraars

Elke verzekeraar hanteert andere polisvoorwaarden bij hun inboedelverzekeringen. Soms zijn er veel punten uitgesloten, denk hierbij bijvoorbeeld aan waterschade. Het is mogelijk dat u hier een aanvullende verzekering voor nodig heeft. Het is dus van belang dat u goed de polisvoorwaarden van uw verzekeraar doorneemt om te zien wat wel of niet gedekt is.

Tevens raden wij u aan inboedelverzekeringen te vergelijken. De premieverschillen zijn zeer groot en daarnaast de mate waarin u gedekt bent.