Verzekeringspolis

Het is van belang een verzekeringspolis goed door te nemen, hierin staan alle voorwaarden vermeld die verzekeraars hanteren.

Deze voorwaarden kunt u gratis bekijken op de websites van de verzekeraars. Op deze website vindt u meer informatie over de soorten verzekeringen.

Bekijk meer

Verzekeringen